Zastosowanie komory klimatycznej w badaniach stabilności produktów leczniczych

Komory klimatyczne to urządzenia laboratoryjne wykorzystywane przy pracach badawczych i doświadczeniach wymagających utrzymania stałego poziomu temperatury i wilgotności. Ten sprzęt znajduje zastosowanie przede wszystkim w branży farmaceutycznej i medycznej, gdzie używany jest podczas prac badawczych z zakresu stabilności produktów leczniczych.

Kilka informacji na temat badań stabilności produktów leczniczych

Proces wprowadzania produktów leczniczych do obrotu jest długi, wieloetapowy i kosztowny. Każdy lek musi go jednak przejść ze względu na późniejsze oddziaływanie na organizm człowieka. Etap badawczo-rozwojowy ma w tym przypadku kluczowe znaczenie. Jednym z rodzajów przeprowadzanych badań są badania stabilności. Stanowią one podstawę do określenia daty ważności danego produktu leczniczego. Dzięki nim można też potwierdzić, że w całym swoim okresie trwałości lek zachowuje nie tylko skuteczność, ale i bezpieczeństwo stosowania.

Zastosowanie komory klimatycznej w pracach badawczych nad lekami

Badania stabilności produktów leczniczych muszą być przeprowadzane w ściśle określonych warunkach. Niezbędne jest zachowanie dużej dokładności co do utrzymywanej temperatury i wilgotności. W całym procesie zastosowanie znajduje specjalna aparatura, czyli komory klimatyczne, które pozwalają określić, w jaki sposób substancja czynna lub gotowy produkt farmaceutyczny zmienia się w czasie pod wpływem działania temperatury, światła i klimatu. W oparciu o zgromadzone dane można ustalić terminy kolejnych kontroli substancji, terminy minimalnej przydatności czy zalecane warunki przechowywania.

Komory klimatyczne do testów stabilności produktów leczniczych zapewniają dokładność i powtarzalność parametrów. Oferowane przez naszą firmę komory posiadają podwójne zabezpieczenie przed awaryjnym wzrostem temperatur. Układy sterujące w sposób ciągły kontrolują zgodność temperatury nastawionej z temperaturą panującą we wnętrzu. Podczas pracy urządzenia użytkownik jest na bieżąco informowany o podstawowych parametrach programu, takich jak numer realizowanego cyklu, ilość wszystkich cykli, czas pozostający do zakończenia trwającego cyklu czy aktualna temperatura i wilgotność wewnątrz komory.

Jesteś zainteresowany komorą klimatyczną do badań stabilności produktów leczniczych? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.

próbówki

Jak wybrać statyw laboratoryjny?

Wybór odpowiedniego statywu laboratoryjnego to kluczowy element w prowadzeniu badań naukowych, diagnostycznych oraz medycznych. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka...

Czytaj więcej
sterylizator

Poznaj rodzaje sterylizatorów

Sterylizacja to proces mający na celu zneutralizowanie wszelkich drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby. Sterylizatory coraz częściej pojawiają się...

Czytaj więcej