Strona główna » Zastosowanie komory klimatycznej w badaniach stabilności produktów leczniczych

Zastosowanie komory klimatycznej w badaniach stabilności produktów leczniczych

Komory klimatyczne to urządzenia laboratoryjne wykorzystywane przy pracach badawczych i doświadczeniach wymagających utrzymania stałego poziomu temperatury i wilgotności. Ten sprzęt znajduje zastosowanie przede wszystkim w branży farmaceutycznej i medycznej, gdzie używany jest podczas prac badawczych z zakresu stabilności produktów leczniczych.

Kilka informacji na temat badań stabilności produktów leczniczych

Proces wprowadzania produktów leczniczych do obrotu jest długi, wieloetapowy i kosztowny. Każdy lek musi go jednak przejść ze względu na późniejsze oddziaływanie na organizm człowieka. Etap badawczo-rozwojowy ma w tym przypadku kluczowe znaczenie. Jednym z rodzajów przeprowadzanych badań są badania stabilności. Stanowią one podstawę do określenia daty ważności danego produktu leczniczego. Dzięki nim można też potwierdzić, że w całym swoim okresie trwałości lek zachowuje nie tylko skuteczność, ale i bezpieczeństwo stosowania.

Zastosowanie komory klimatycznej w pracach badawczych nad lekami

Badania stabilności produktów leczniczych muszą być przeprowadzane w ściśle określonych warunkach. Niezbędne jest zachowanie dużej dokładności co do utrzymywanej temperatury i wilgotności. W całym procesie zastosowanie znajduje specjalna aparatura, czyli komory klimatyczne, które pozwalają określić, w jaki sposób substancja czynna lub gotowy produkt farmaceutyczny zmienia się w czasie pod wpływem działania temperatury, światła i klimatu. W oparciu o zgromadzone dane można ustalić terminy kolejnych kontroli substancji, terminy minimalnej przydatności czy zalecane warunki przechowywania.

Komory klimatyczne do testów stabilności produktów leczniczych zapewniają dokładność i powtarzalność parametrów. Oferowane przez naszą firmę komory posiadają podwójne zabezpieczenie przed awaryjnym wzrostem temperatur. Układy sterujące w sposób ciągły kontrolują zgodność temperatury nastawionej z temperaturą panującą we wnętrzu. Podczas pracy urządzenia użytkownik jest na bieżąco informowany o podstawowych parametrach programu, takich jak numer realizowanego cyklu, ilość wszystkich cykli, czas pozostający do zakończenia trwającego cyklu czy aktualna temperatura i wilgotność wewnątrz komory.

Jesteś zainteresowany komorą klimatyczną do badań stabilności produktów leczniczych? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i bezpośredniego kontaktu z naszą firmą.