PSG-150

Puszka przeznaczona jest do: przenoszenia, przechowywania i sterylizacji narzędzi medycznych  w sterylizatorach na suche gorące powietrze z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem powietrza oraz sterylnego przechowywania wysterylizowanego wkładu. Pomiędzy pokrywą a wanną zastosowano specjalną uszczelkę odporną na wysoką temperaturę, której zadaniem jest zabezpieczenie przed wniknięciem drobnoustrojów do wnętrza.

 

Opis