Vector
[rank_math_breadcrumb]

Produkty

Firma WAMED posiada w swojej ofercie produkcyjno – handlowej

Cieplarki typ C - bez chłodzenia

⦁ kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 5”, szklaną powłoką ochronną, wysokim kontraście i szerokim kącie widzenia,
⦁ precyzyjna kontrola ustawionej temperatury dzięki wbudowanemu kontrolerowi PID,
⦁ zegar czasu rzeczywistego,
⦁ kopia zapasowa wszystkich ustawień co 10 s – bezobsługowy powrót do pracy w przypadku nagłego zaniku napięcia
⦁ nastawa temperatury co 0,1 w zakresie nie mniej niż +5 powyżej temperatury otoczenia:
⦁ do 50 °C (wersja A),
⦁ do 100 °C (wersja B)
⦁ dokładność stabilizacji temperatury w geometrycznym środku komory ±0,2°C,
⦁ nastawa czasu trwania zadanej temperatury do 100 godz.,
⦁ wbudowane systemy zabezpieczeń oraz optycznych i dźwiękowych alarmów, chroniące użytkownika przed zniszczeniem aparatury oraz obiektu badań (np. uszkodzenie czujnika, przekroczenie temperatury, nietypowy odczyt, uszkodzenie zegara czasu rzeczywistego, brak komunikacji, awaria wyświetlacza itp.)
⦁ akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy urządzenia,
⦁ akustyczny sygnał zakończenia pracy,
⦁ podgląd 20 ostatnich nadzwyczajnych aktywności (alarm, ingerencja w program, zanik zasilania, otwarcie drzwi komory itp.),
⦁ tryb pojedynczego cyklu pracy (Quick Run) – szybka nastawa temperatury i czasu ekspozycji,
⦁ możliwość wyłączenia odmierzania czasu pracy,
⦁ autonomiczne, niezależne od sterowania, zabezpieczenie przed przekroczeniem temperatur,
⦁ nieprzerwany podgląd aktualnej temperatury w komorze, stanu programu i ekspozycji, pracy grzałek oraz wentylatora (w przypadku wymuszonego obiegu powietrza)
⦁ inicjacja odmierzania czasu w momencie osiągnięcia tolerancji zadanej temperatury,
⦁ możliwość zdefiniowania 20 programów, z możliwością przypisania własnej nazwy programu,
⦁ tryb programu – do 20 w pełni konfigurowanych segmentów:
⦁ opóźniony start (Delayed Start)
⦁ ustawienie docelowej temperatury oraz czasu ekspozycji (Step To)
⦁ kontrolowany przyrost temperatury w stopniach/minutę (Ramp)
⦁ podtrzymanie aktualnej temperatury z funkcją okresowego przypominania o wymianie wsadu (Hold/Remind)
⦁ wybrane segmenty programu umożliwiają wyłączenie odmierzania czasu (praca ciągła – No Timer) lub startu, odmierzania czasu ekspozycji po osiągnięciu zadanej temperatury,
⦁ podgląd postępu wykonywania programu, pauza, ręczne przejście do następnego segmentu, wymuszone zakończenie programu,
⦁ blokada ekranowa z czterocyfrowym kodem dostępu – zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją w przebiegu programu
⦁ nadanie własnej nazwy urządzenia przez użytkownika (np. CIEPLARKA LAB1, MAGAZYN itp.)
⦁ informacja o wersji programowania, ilości cykli włączenia oraz ilości roboczogodzin urządzenia
⦁ Automatyczne wyłączenie wentylatora po zakończeniu program (w urządzeniach typ W)
⦁ Wymuszony lub grawitacyjny obieg powietrza,
⦁ Pojemności: 17, 39, 75, 115, 142, 150, 220 l,
⦁ Komora z blachy nierdzewnej,
⦁ Półki z blachy nierdzewnej perforowanej,
⦁ Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały,
⦁ Kominki wentylacyjne,
⦁ Zasilanie – 230V/50Hz,
⦁ podłączenie do komputera PC przez złącze USB (emulowany port szeregowy) umożliwiające podgląd i rejestrację przebiegu programu (interwał czasowy ustalany przez użytkownika)*
⦁ możliwa aktualizacja oprogramowania kontrolera dzięki dedykowanej aplikacji

Group 138