Produkty

Firma WAMED posiada w swojej ofercie produkcyjno – handlowej

Kontenery sterylizacyjne typ PSG

Puszki przeznaczone są do: przenoszenia, przechowywania i sterylizacji narzędzi medycznych w sterylizatorach na suche gorące powietrze z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem powietrza oraz sterylnego przechowywania wysterylizowanego wkładu. Pomiędzy pokrywą a wanną zastosowano specjalną uszczelkę odporną na wysoką temperaturę, której zadaniem jest zabezpieczenie przed wniknięciem drobnoustrojów do wnętrza.

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH ASORTYMENTU BEZ WCZEŚNIEJSZEGO INFORMOWANIA

PSG j,m.35404560100150210260
Wymiar zewnętrznyszer.mmm178308210308300300300300
głęb.mmm120153147153282282282282
wys.mmm41505068100150210260
Wymiar wewnętrznyszer.mmm163279185279260260260260
głęb.mmm110140140140260260260260
wys.mmm3343436190140200250