Produkty

Firma WAMED posiada w swojej ofercie produkcyjno – handlowej

Cieplarki bez chłodzenia

Z wymuszonym obiegiem powietrza typ C

Z grawitacyjnym obiegiem powietrza typ C

Z wymuszonym obiegiem powietrza typ C-L

Z grawitacyjnym obiegiem powietrza typ C-L