Strona główna » Komora klimatyczna – zasada działania, podstawowe parametry i zastosowanie

Komora klimatyczna – zasada działania, podstawowe parametry i zastosowanie

Komory klimatyczne to specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do prowadzenia testów stabilności oraz testów w zmiennych warunkach klimatycznych. W związku z tym, że nawet najmniejszy wpływ otoczenia może skutkować zafałszowanie wyników, podczas badań należy korzystać wyłącznie z wysokiej jakości urządzeń.

Utrzymywanie pożądanej temperatury i wilgotności

Komora klimatyczna składa się z wielu współdziałających elementów, których zadaniem jest zapewnienie stabilnej temperatury, wilgotności, a w niektórych przypadkach także niezmiennego oświetlenia. System klimatyzacji i chłodzenia odpowiedzialny jest za utrzymanie równomiernej cyrkulacji powietrza oraz zapewnienie jednakowych warunków klimatycznych dla wszystkich badanych próbek bez względu na ich ilość. Nawilżacz parowy wyposażony w czujnik wilgotności sterowany przez mikroprocesor umożliwia z kolei szybkie nawilżanie i osuszanie komory. Natomiast na precyzyjne ustawianie pożądanych parametrów pozwala łatwy w obsłudze system regulacji, odpowiedzialny również za bezpieczeństwo prowadzonych badań. Jego zadaniem jest także rejestrowanie wyników badań, które będą poddawane dalszym analizom.

Wykorzystanie komór klimatycznych

Komory klimatyczne są powszechnie stosowane w przemyśle farmaceutycznym do badania stabilności leków. Dzięki nim możliwe jest bowiem określenie terminu ich trwałości. Testy stabilności przeprowadza się zarówno w temperaturze pokojowej, jak i w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Ma to znaczenie w turystyce, ekspedycjach naukowych oraz wojskowości. Urządzenia te wykorzystywane są także w przemyśle kosmetycznym w celu ustalenia trwałości oraz optymalnych warunków przechowywania kosmetyków. Odchodzenie od sztucznych środków konserwujących sprawia, że coraz częściej testy stabilności wykonywane są również w branży spożywczej. Ich przeprowadzenie pozwala bowiem na precyzyjne określenie terminu przydatności do spożycia wybranych artykułów żywnościowych. Komora klimatyczna jest także powszechnie stosowana w branży motoryzacyjnej do testowania wytrzymałości materiałów użytych do produkcji samochodów w różnych warunkach klimatycznych.

Korzystanie z komór klimatycznych jest niezbędne w wielu branżach, ponieważ pozwala poznać właściwości produktów i materiałów przed ich wprowadzeniem na rynek. Jednak, aby uzyskane wyniki były wiarygodne, producent aparatury laboratoryjnej musi zadbać o to, by wszystkie elementy komory spełniały najwyższe standardy jakościowe.