Strona główna » Komora klimatyczna w laboratorium – jakie ma zastosowanie?

Komora klimatyczna w laboratorium – jakie ma zastosowanie?

Komora klimatyczna wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu m.in. w przemyśle farmaceutycznym, budowlanym czy motoryzacyjnym. Dzięki niej testuje się urządzenia i substancje w różnych warunkach, gdyż precyzyjnie symuluje ona takie zmienne jak temperatura, wilgotność, ciśnienie i naświetlnie. Symulacja wpływu różnych czynników na określony obiekt pozwala zapobiec usterkom i zapewnić jak najlepsze działanie nawet w trudnych warunkach.

Jaki są rodzaje komór klimatycznych?

Komory badań cieplnych dzielą się na kilka rodzajów. Mogą mieć różne parametry – np. wielkość, zakresy temperatur i ciśnienia oraz szybkość zmian temperatury w czasie – w zależności od tego, co się w nich bada. Wyróżniamy komory typu walk-in, komory starzeniowe, szokowe, do badań wibracji elektromagnetycznych i wiele innych. Podstawowy podział komór klimatycznych rozróżnia komory statyczne i dynamiczne. Tych pierwszych używa się do długookresowych badań, w których przez dłuższy czas muszą być utrzymane stałe warunki. W komorach dynamicznych parametry takie jak temperatura, ciśnienie itp. co jakiś czas ulegają zmianie.

Zastosowanie komór cieplnych w farmacji

Komora cieplna często wykorzystywana jest w farmacji do testowania leków. Wyróżnia się 4 podstawowe rodzaje testów: test stabilności on-going (sprawdzają one, czy po upłynięciu terminu przydatności do spożycia lek zachowuje swoje właściwości), przyspieszone testy trwałości (symulacja przyspieszonego procesu starzenia się leków), testy wytrzymałościowe (stabilność w warunkach ekstremalnych) oraz badania długookresowe (wpływ różnych parametrów na leki w czasie rzeczywistym).

Komory klimatyczne w innych gałęziach przemysłu

Komory badań cieplnych mają szerokie zastosowanie nie tylko w farmacji. W przemyśle budowlanym wykorzystuje się je np. do badania próbek betonu i asfaltu, a w elektrotechnice m.in. do testów urządzeń i podzespołów. W komorach klimatycznych testuje się także kosmetyki, aby sprawdzić, jak ich składniki zachowają się po określonym czasie w odpowiednich warunkach, a także produkty spożywcze, by uzyskać informacje na temat ich trwałości i najlepszego sposobu przechowywania.

Jak widać, komory klimatyczne to specjalistyczne urządzenia, które mają szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach: farmacji, budownictwie, elektrotechnice, kosmetyce i innych. Dzięki nim można testować urządzenia w różnych warunkach, co znacznie minimalizuje ryzyko wypuszczania produktu wadliwego lub podatnego na zmieniające się warunki klimatyczne.