Strona główna » Komora klimatyczna – podstawowe właściwości i zastosowanie w przemyśle

Komora klimatyczna – podstawowe właściwości i zastosowanie w przemyśle

Komory klimatyczne to urządzenia laboratoryjne, które umożliwiają wytworzenie i utrzymanie w wyznaczonym czasie określonego poziomu temperatury oraz wilgotności. Tego rodzaju sprzęt znajduje zastosowanie głównie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, budowlanym, a także motoryzacyjnym.

Właściwości laboratoryjnych komór klimatycznych

Profesjonalny producent aparatury laboratoryjnej posiada w swej ofercie komory klimatyczne do testów stabilności oraz komory do dynamicznych zmian klimatycznych. Pierwsze z nich umożliwiają utrzymywanie temperatury i wilgotności przez cały okres badania na jednakowym, ściśle określonym poziomie. W drugich realizuje się programy, podczas których temperatura i wilgotność ulegają okresowym zmianom. Jednak, aby możliwe było uzyskanie rzetelnych wyników, komory klimatyczne muszą zapewniać precyzyjną regulację temperatury w wybranym zakresie. Dobrej jakości sprzęt powinien być wyposażony w system aktywnego nawilżania i osuszania, pozwalający na szybkie uzyskanie pożądanej wilgotności. Zastosowanie wymuszonego obiegu powietrza pozwala na jego równomierne rozlokowanie wewnątrz urządzenia. W tym przypadku istotne znaczenie ma także łatwość obsługi oraz wiarygodność pomiarów. Komora klimatyczna musi bowiem dostarczać rzetelnych informacji, które łatwo będzie poddać dalszej analizie.

Przykłady zastosowania komór klimatycznych

Komory klimatyczne, które dostarcza każdy renomowany producent aparatury laboratoryjnej, wykorzystywane są głównie w przemyśle farmaceutycznym do testowania stabilności leków. Dzięki nim możliwe jest m.in. określenie terminu trwałości badanego specyfiku. W przypadku produktów kosmetycznych przeprowadzane testy pozwalają zweryfikować zachowanie poszczególnych składników produktu w określonym czasie. Uzyskane wyniki stanowią więc źródło informacji dotyczące trwałości produktu i sposobu jego przechowywania. Podobne testy przeprowadza się także na artykułach spożywczych. W przypadku branży budowlanej komory klimatyczne wykorzystuje się z kolei do badania jakości próbek asfaltu oraz betonu. Ponadto przemysł motoryzacyjny wykorzystuje je przykładowo do analizy przyczepności połączeń klejonych.

Komora klimatyczna to precyzyjne urządzenie, które jest powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach przemysłu. Nowoczesna aparatura pozwala bowiem kontrolować jakość wytwarzanych produktów i eliminować z rynku te, które nie spełniają wymaganych norm bezpieczeństwa.