Strona główna » Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w laboratoriach?

Jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w laboratoriach?

W laboratoriach przeprowadza się różnego rodzaju eksperymenty i badania, a także tworzy nowe substancje i produkty. W takich miejscach często pracuje się ze żrącymi i toksycznymi substancjami, dlatego tak ważne jest postępowanie zgodnie z określonymi regułami. Jakie są najważniejsze zasady bezpieczeństwa w laboratoriach?

Przechowywanie substancji w laboratorium

W pomieszczeniach laboratoryjnych najczęściej przechowuje się tylko taką ilość substancji, która jest niezbędna do bieżącej pracy. Wszystkie odczynniki powinny być zamknięte w szczelnych, szklanych pojemnikach. Korek musi być odpowiednio dopasowany do szyjki butelek i słoików.

Pracownicy laboratorium powinni zachować szczególną ostrożność także podczas otwierania naczyń z substancjami chemicznymi. Należy robić to powoli, ruchem podobnym do tego przy wykręcaniu śruby.

Jak zachować bezpieczeństwo w laboratorium?

Zasad obowiązujących w laboratorium jest znacznie więcej. Do najważniejszych z nich warto zaliczyć:

  • niewylewanie substancji chemicznych do zlewów, które nie są podłączone do neutralizatora ścieków,
  • niespożywanie posiłków i napojów,
  • niepalenie papierosów,
  • poddawanie szkła laboratoryjnego próbom wytrzymałościowym przed pierwszym zastosowaniem w połączeniu z substancjami chemicznymi,
  • niepobieranie substancji poprzez ich zasysanie do pipet ustami,
  • ustawianie wąskich naczyń na statywach na probówki.

Substancje chemiczne powinny być przelewane z użyciem specjalnej pompki, pod wyciągiem, zwłaszcza jeśli chodzi o ciecze dymiące i wydzielające intensywny zapach. Pracownicy laboratorium muszą być natomiast wyposażeni w środki ochrony osobistej i zwracać szczególną uwagę na to, by nie dotykać odczynników gołą skórą. Do najważniejszych akcesoriów ochronnych zalicza się rękawice, przyłbice i okulary.