Strona główna » Jak sprawdzić, czy sterylizator apteczny jest sprawny?

Jak sprawdzić, czy sterylizator apteczny jest sprawny?

Sterylizator apteczny to podstawowe urządzenie do wyjaławiania (sterylizacji) sprzętu aptecznego. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu suchego i gorącego powietrza. Skuteczność działania tego urządzenia w dużej mierze zależy od właściwej konserwacji, którą należy wykonywać regularnie, oraz kontroli jego stanu technicznego i poprawności przeprowadzania procesów sterylizacji. W tym wpisie wyjaśniamy, jak sprawdzić, czy sterylizator apteczny jest sprawny.

Kontrola sprawności sterylizatorów aptecznych

Nowoczesne sterylizatory apteczne wykorzystują w swoim działaniu precyzyjne oprogramowanie, które pozwala na pracę w wybranym trybie oraz umożliwia odpowiednie regulowanie temperatury. Bardzo ważne jest również to, że intuicyjne sterowanie pracą urządzenia skutecznie eliminuje ewentualne błędy użytkownika. Wyposażone jest w konieczną sygnalizację akustyczną, która monitoruje prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów. Zaawansowane funkcje współczesnych sterylizatorów wpływają na jakość i skuteczność wyjaławiania. Niemniej istotne znaczenie odgrywa też regularna kontrola urządzeń pod tym względem. Zaleca się, aby czynności z tego zakresu wykonywane były średnio co pół roku, a także każdorazowo po wystąpieniu awarii.

Stałej kontroli wymagają warunki wyjaławiania. Operator powinien oceniać je za pomocą wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych, a wyniki analizy muszą być udokumentowane. Wskaźniki fizyczne wskazują na stan techniczny sterylizatora, a ich poprawność odczytuje się zwykle z wyświetlacza urządzenia. Wskaźniki chemiczne, czyli np. Rurki Browna, poprzez zmianę barwy informują, że podczas cyklu pracy osiągnięto zaprogramowane warunki procesu, czyli temperaturę i czas. Wskaźniki biologiczne wskazują na eliminację drobnoustrojów. Są to standaryzowane preparaty określonych drobnoustrojów, które stosuje się w celu oceny procesu sterylizacji. Jeśli zastosowane wskaźniki biologiczne po zalecanym czasie inkubacji nie wykazują oznak wzrostu, oznacza to, że proces wyjaławiania w sterylizatorze aptecznym był skuteczny.