Jak sprawdzić, czy sterylizator apteczny jest sprawny?

Sterylizator apteczny to podstawowe urządzenie do wyjaławiania (sterylizacji) sprzętu aptecznego. Jego działanie opiera się na wykorzystaniu suchego i gorącego powietrza. Skuteczność działania tego urządzenia w dużej mierze zależy od właściwej konserwacji, którą należy wykonywać regularnie, oraz kontroli jego stanu technicznego i poprawności przeprowadzania procesów sterylizacji. W tym wpisie wyjaśniamy, jak sprawdzić, czy sterylizator apteczny jest sprawny.

Kontrola sprawności sterylizatorów aptecznych

Nowoczesne sterylizatory apteczne wykorzystują w swoim działaniu precyzyjne oprogramowanie, które pozwala na pracę w wybranym trybie oraz umożliwia odpowiednie regulowanie temperatury. Bardzo ważne jest również to, że intuicyjne sterowanie pracą urządzenia skutecznie eliminuje ewentualne błędy użytkownika. Wyposażone jest w konieczną sygnalizację akustyczną, która monitoruje prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów. Zaawansowane funkcje współczesnych sterylizatorów wpływają na jakość i skuteczność wyjaławiania. Niemniej istotne znaczenie odgrywa też regularna kontrola urządzeń pod tym względem. Zaleca się, aby czynności z tego zakresu wykonywane były średnio co pół roku, a także każdorazowo po wystąpieniu awarii.

Stałej kontroli wymagają warunki wyjaławiania. Operator powinien oceniać je za pomocą wskaźników fizycznych, chemicznych i biologicznych, a wyniki analizy muszą być udokumentowane. Wskaźniki fizyczne wskazują na stan techniczny sterylizatora, a ich poprawność odczytuje się zwykle z wyświetlacza urządzenia. Wskaźniki chemiczne, czyli np. Rurki Browna, poprzez zmianę barwy informują, że podczas cyklu pracy osiągnięto zaprogramowane warunki procesu, czyli temperaturę i czas. Wskaźniki biologiczne wskazują na eliminację drobnoustrojów. Są to standaryzowane preparaty określonych drobnoustrojów, które stosuje się w celu oceny procesu sterylizacji. Jeśli zastosowane wskaźniki biologiczne po zalecanym czasie inkubacji nie wykazują oznak wzrostu, oznacza to, że proces wyjaławiania w sterylizatorze aptecznym był skuteczny.

próbówki

Jak wybrać statyw laboratoryjny?

Wybór odpowiedniego statywu laboratoryjnego to kluczowy element w prowadzeniu badań naukowych, diagnostycznych oraz medycznych. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka...

Czytaj więcej