Strona główna » Czym sterylizacja różni się od dezynfekcji?

Czym sterylizacja różni się od dezynfekcji?

Zarówno sterylizacja, jak i dezynfekcja to procesy mające na celu likwidację mikroorganizmów, a tym samym minimalizowanie ryzyko infekcji, które mogłyby doprowadzić do rozwoju groźnych chorób, jak np. zakażenia grzybicze czy wirusowe zapalenie wątroby. Tak naprawdę jednak zabiegi te pod wieloma względami różnią się od siebie. Przekonaj się, kiedy i jakimi metodami przeprowadzana jest sterylizacja, a na czym polega dezynfekcja.

Sterylizacja i dezynfekcja — najważniejsze różnice

Dezynfekcja prowadzi do eliminacji wszelkich drobnoustrojów, w tym m.in. wirusów i grzybów. Podczas odkażania niszczeniu podlegają wegetatywne formy mikroorganizmów. Proces ten odbywa się różnymi metodami chemicznymi i fizycznymi. Jedną z metod fizycznych jest zastosowanie pary wodnej o temperaturze 100°C oraz promieniowanie ultrafioletowe. Na skuteczność dezynfekcji wpływa wiele czynników, w tym m.in. czas odkażania, liczba, gatunek mikroorganizmów i poziom aktywności fizjologicznej mikroorganizmów, warunki środowiskowe (temperatura, wilgotność itp.).

Sterylizacja w przeciwieństwie do dezynfekcji prowadzi nie tylko do niszczenia mikroorganizmów wegetatywnych, ale i przetrwalnikowych form. W efekcie dochodzi do całkowitej eliminacji zarazków. Inaczej określa się ten proces wyjaławianiem. Może się odbywać metodami fizycznymi, chemicznymi i mechanicznymi. Do sterylizacji wykorzystuje się różne gazy (np. tlenek etylenu czy ozon), gorące, suche powietrze czy parę wodną pod ciśnieniem. Po poprawnie przeprowadzonej sterylizacji materiał jest całkowicie jałowy, a więc żadne drobnoustroje nie mają prawa się zachować. Dezynfekcja wprawnie usuwa wegetatywne formy mikroorganizmów, jednak nie zawsze daje pewność eliminacji form przetrwalnikowych. Sterylizacja daje pewność czystości materiału, dlatego też często stosowana jest do niszczenia form mikroorganizmów, których nie zlikwidowała dezynfekcja.

W ofercie naszej firmy dostępne są specjalistyczne urządzenia do sterylizacji, w tym m.in. sterylizatory na suche gorące powietrze. Służą do eliminacji drobnoustrojów z różnego rodzaju przedmiotów i substancji, w tym m.in. elementów szklanych, ceramicznych, metalowych, a także substancji odpornych na wysokie temperatury (np. wazeliny, tlenku cynku, talku). Znajdują zastosowanie m.in. w placówkach medycznych, aptekach, laboratoriach, gabinetach stomatologicznych, gabinetach kosmetologicznych itd.