Strona główna » Czy cieplarki laboratoryjne mogą zarówno grzać, jak i chłodzić?

Czy cieplarki laboratoryjne mogą zarówno grzać, jak i chłodzić?

Optymalne warunki do wykonywania badań laboratoryjnych gwarantujących miarodajne wyniki uzyskuje się dzięki wyspecjalizowanemu sprzętowi laboratoryjnemu. Cieplarki laboratoryjne zapewniają odpowiednio wysoką i stabilną temperaturę wymaganą do prowadzenia procesów inkubacji. Chociaż podstawowym zadaniem cieplarek jest ogrzewanie wsadu, to dostępne są także modele zapewniające funkcję chłodzenia.

Zastosowanie cieplarek laboratoryjnych z funkcją chłodzenia

Cieplarki laboratoryjne umożliwiają prowadzenie badań z zakresu mikrobiologii w wyizolowanych warunkach. Charakterystyczna dla tego urządzenia laboratoryjnego komora zapewnia oddzielenie wsadu od wpływu otoczenia mogącego zaburzyć wynik próby diagnostycznej. Jednocześnie w cieplarce uzyskuje się temperaturę wyższą niż na zewnątrz, co pozwala na ogrzanie i wysuszenie próbek poddawanych analizom laboratoryjnym. Ważną rolą cieplarek jest zapewnianie jednakowo wysokiej temperatury podczas badań. Mimo to należy wiedzieć, że znaczną grupę testów laboratoryjnych prowadzi się przy zmiennej temperaturze – hodowla niektórych mikroorganizmów wymaga przejścia od nagrzewania do schłodzenia. W takiej sytuacji zespół analityczny powinien mieć dostęp do cieplarki z chłodzeniem. Wówczas urządzenie oprócz funkcji ogrzewania i suszenia umożliwia w kontrolowany sposób szybkie obniżenie temperatury.

Co wpływa na funkcjonalność cieplarek z chłodzeniem?

Prowadzenie prób badawczych wymagających przejścia ze stadium ogrzewania do etapu chłodzenia i na odwrót umożliwia cieplarka z chłodzeniem. Znamienną cechą urządzenia jest przystosowanie do pracy w zróżnicowanych cyklach. Precyzyjną zmianę temperatury w określonym czasie ułatwia zaprogramowanie aparatu, którym steruje regulator mikroprocesorowy. System cieplarki z chłodzeniem jest w stanie zapamiętać nawet 9 cykli czasowo-temperaturowych. Urządzenie może pracować w zakresie temperatur od -5oC do 70oC przy nastawie temperatury co 0,1oC. Natomiast dokładność stabilizacji temperatury w punkcie wynosi +/- 0,3oC. Nad utrzymaniem pożądanych wartości ciepła czuwają podwójne niezależne układy uniemożliwiające przypadkowy wzrost temperatury. Sprawność ogrzewania, ale też i chłodzenia osiągnięto za sprawą wymuszonego obiegu powietrza, który z jednej strony pozwala na szybkie przejście do potrzebnych parametrów, a z drugiej – zapewnia zrównoważone warunki wewnątrz komory cieplarki niezależnie od jej zapełnienia.

Przygotowanie urządzenia do pracy ciągłej oraz możliwość podglądu wyznaczonych i bieżących parametrów pracy chroni wsad przed koniecznością ingerencji mogącej zakłócić prawidłowość procesu inkubacji. Wykonanie obudowy ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na biało zapewnia największe standardy higieny i czystości. Wybór egzemplarzy o różnych wymiarach i pojemności oraz mocy znamionowej od 400 W do 1600 W sprawia, że cieplarka z chłodzeniem to ważna część wyposażenia laboratoriów diagnostycznych wykonujących badania dla przedstawicieli wielu branż.