KOMORY KLIMATYCZNE

Komory klimatyczne przeznaczone są do prowadzenia prac badawczych i doświadczeń wymagających stabilizowanej temperatury z zakresu nieprzekraczającego wartości (-5 do +70 lub +5 do +70) 0C.

Sterowanie komór umożliwia zaprogramowanie czasu zwłoki (w ramach tzw. cyklu zerowego), po upływie którego komora automatycznie wystartuje i rozpocznie realizację programu. Komory umożliwiają nastawę w ramach jednego programu do 9 cykli. Każdy cykl jest definiowany przez trzy wielkości: temperaturę, wilgotność i czas ekspozycji.

Pojęcie program obejmuje parametry charakterystyki temperatury i wilgotności w funkcji czasu zawierające ilość cykli, temperaturę i wilgotność powietrza wewnątrz komory w czasie cyklu, oraz czas trwania ustawionych parametrów.

Po zakończeniu realizacji programu, komora automatycznie przechodzi w stan czuwania.

Podczas pracy komory, użytkownik jest informowany o następujących parametrach programu tzn.:

  • o numerze realizowanego cyklu,
  • o ilościach wszystkich cykli,
  • o czasie pozostającym do zakończenia trwającego cyklu,
  • o aktualnej temperaturze i wilgotności wewnątrz komory.

Na uwagę zasługuje fakt pełnej kontroli układów sterujących pracą komory nad realizacją parametrów programu oraz zapewnienia dokładnej informacji w trakcie awaryjnego przerwania pracy komory w przypadku zaniku napięcia zasilania. Przy czym po zaniku i następnie powrocie napięcia zasilania kontrolowana jest temperatura wewnątrz komory, jeśli podczas braku zasilania temperatura ta nie zmieni się więcej niż o ±1 0C w stosunku do temperatury nastawionej TN danego cyklu to po powrocie napięcia sieciowego program będzie automatycznie kontynuowany, jeśli natomiast temperatura zmieni się więcej niż o ±1 0C w stosunku do temperatury nastawionej, program zostanie przerwany a po powrocie zasilania na wyświetlaczach temperatury i czasu będą wyświetlane parametry przerwanego cyklu.

Prawidłowe zakończenie programu jest rozpoznawalne wyświetlaniem napisu End na wyświetlaczu czasu.

Komora klimatyczna posiada podwójne zabezpieczenie przed awaryjnym wzrostem temperatury. Układy sterujące w sposób ciągły kontrolują zgodność temperatury nastawionej z temperaturą panującą wewnątrz komory.

Wyświetlanie 1–10 z 12 wyników